Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vindafjord kommune
Kommunenr 1160
Alle grunnskoler med adresse i Vindafjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 117 592 123 458 126 352 129 880 138 478
Lønnsutgifter per elev 98 081 103 102 105 908 108 801 112 776
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,9 84,8 85,9 87,5 88,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 973 1 734 1 412 1 639 1 158
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 396 1 491 1 594 1 530 1 192
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no