Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vindafjord kommune
Kommunenr 1160
Alle grunnskoler med adresse i Vindafjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 111 853 117 592 123 458 126 352 129 880
Lønnsutgifter per elev 91 613 98 081 103 102 105 908 108 801
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,2 84,9 84,8 85,9 87,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 895 973 1 734 1 412 1 639
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 476 1 396 1 491 1 594 1 530
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no