Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vindafjord kommune
Kommunenr 1160
Alle grunnskoler med adresse i Vindafjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 123 458 126 352 129 880 138 478 136 475
Lønnsutgifter per elev 103 102 105 908 108 801 112 776 113 558
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,8 85,9 87,5 88,1 88,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 734 1 412 1 639 1 158 815
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 491 1 594 1 530 1 192 970
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no