Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vikna kommune
Kommunenr 5050
Alle grunnskoler med adresse i Vikna kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 94 863 98 060 102 142 110 627 122 627
Lønnsutgifter per elev 80 407 83 508 84 876 92 328 104 796
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,8 83,8 81,8 82,2 86,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 249 313 890 1 569 937
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 352 1 595 1 676 1 691 1 716
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no