Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vik kommune
Kommunenr 4639
Alle grunnskoler med adresse i Vik kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 126 160 133 173 141 588 144 739 147 457
Lønnsutgifter per elev 103 739 110 158 117 823 120 704 124 671
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,8 84,5 86,4 88,8 90,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 464 1 247 1 368 1 138 668
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 454 2 213 1 749 1 924 1 840
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no