Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vik kommune
Kommunenr 1417
Alle grunnskoler med adresse i Vik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 123 092 126 160 133 173 141 588 144 739
Lønnsutgifter per elev 101 250 103 739 110 158 117 823 120 704
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,8 83,8 84,5 86,4 88,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 998 1 464 1 247 1 368 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 751 1 454 2 213 1 749 1 924
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no