Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vevelstad kommune
Kommunenr 1816
Alle grunnskoler med adresse i Vevelstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 186 075 199 429 178 918 180 900 197 791
Lønnsutgifter per elev 160 733 164 408 152 473 151 270 169 903
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,7 82,1 92,0 90,3 85,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 118 5 571 1 474 1 905 194
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 205 2 306 2 202 2 469 2 868
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no