Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestvågøy kommune
Kommunenr 1860
Alle grunnskoler med adresse i Vestvågøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 107 527 114 750 124 278 125 482 133 918
Lønnsutgifter per elev 87 067 93 743 100 403 102 235 109 168
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,1 83,7 81,6 83,1 83,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 353 903 682 266 378
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 371 1 649 1 487 1 234 1 413
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no