Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestvågøy kommune
Kommunenr 1860
Alle grunnskoler med adresse i Vestvågøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 100 612 107 527 114 750 124 278 125 482
Lønnsutgifter per elev 83 548 87 067 93 743 100 403 102 235
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,8 80,1 83,7 81,6 83,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 236 353 903 682 266
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 313 1 371 1 649 1 487 1 234
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no