Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestre Toten Ungdomskole
Prøvenvegen
2830 RAUFOSS
Org.nr 922758328
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Vestre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Vestre Toten Ungdomskole
Vestre Toten kommune 97 049 104 375 110 329 115 694 122 181
Oppland fylke 110 581 115 523 118 082 122 242 126 264
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Vestre Toten Ungdomskole
Vestre Toten kommune 83 157 89 969 94 770 98 251 101 338
Oppland fylke 87 232 91 606 93 592 97 077 100 765
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Vestre Toten Ungdomskole
Vestre Toten kommune 85,9 85,7 86,1 84,9 83,1
Oppland fylke 80,2 80,9 81,4 82,9 83,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Vestre Toten Ungdomskole
Vestre Toten kommune 229 313 446 612 817
Oppland fylke 861 834 832 1 092 1 067
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Vestre Toten Ungdomskole
Vestre Toten kommune 969 1 273 1 382 1 325 1 495
Oppland fylke 1 499 1 649 1 580 1 604 1 645
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no