Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestre Toten kommune
Kommunenr 0529
Alle grunnskoler med adresse i Vestre Toten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Driftsutgifter per elev 122 181
Lønnsutgifter per elev 101 338
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 817
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 495
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no