Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestre Toten kommune
Kommunenr 0529
Alle grunnskoler med adresse i Vestre Toten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Aurskog-Høland kommune 91 423 98 058 101 138 104 557 112 488
Enebakk kommune 94 240 97 264 101 354 105 243 109 800
Fet kommune 94 135 96 785 102 907 104 985 108 124
Gjerdrum kommune 94 103 96 489 96 012 101 071 105 265
Holmestrand kommune 117 049
Hurum kommune 100 904 104 924 106 486 111 118 115 127
Hå kommune 102 993 106 972 109 677 113 673 116 680
Jevnaker kommune 108 526 112 882 114 115 120 888 128 090
Klepp kommune 97 631 103 934 107 113 111 150 116 207
Lunner kommune 106 091 107 659 111 995 112 330 119 712
Løten kommune 104 692 107 752 110 851 118 620 121 671
Melhus kommune 104 136 108 996 111 204 117 249 121 616
Nannestad kommune 95 319 95 523 102 762 103 193 106 703
Nes kommune 94 529 99 145 105 243 104 478 105 685
Nesodden kommune 98 890 98 733 106 686 107 113 110 050
Orkdal kommune 103 713 100 833 102 224 106 431 111 813
Rygge kommune 99 509 102 153 110 818 125 979 130 215
Rælingen kommune 87 015 91 370 97 816 98 212 103 202
Råde kommune 96 098 101 467 109 396 111 941 121 916
Skaun kommune 97 688 104 449 113 826 120 696 125 328
Sula kommune 93 267 94 735 96 871 99 755 105 370
Svelvik kommune 97 118 98 305 103 305 114 190 121 078
Sykkylven kommune 102 570 105 669 113 017 120 648 128 404
Søgne kommune 106 822 109 229 118 403 127 108 131 639
Sør-Odal kommune 116 982 129 390 123 979 131 289 137 676
Sørum kommune 82 668 87 609 89 815 96 806 102 404
Vestby kommune 104 365 109 427 120 237 121 170 126 083
Vestre Toten kommune 104 375 110 329 115 694 122 181 129 422
Øvre Eiker kommune 98 421 102 033 103 023 104 632 105 874
Ås kommune 100 021 101 578 106 879 110 288 115 568
Lønnsutgifter per elev
Aurskog-Høland kommune 69 129 76 950 79 291 82 648 86 808
Enebakk kommune 77 643 79 872 82 866 87 420 88 741
Fet kommune 74 764 76 087 80 783 81 894 84 106
Gjerdrum kommune 71 408 72 571 72 694 77 814 80 998
Holmestrand kommune 97 044
Hurum kommune 83 937 85 980 85 643 87 118 91 350
Hå kommune 86 005 88 600 90 752 92 092 93 488
Jevnaker kommune 87 405 91 700 93 279 98 782 106 620
Klepp kommune 80 631 87 103 88 826 91 124 96 613
Lunner kommune 83 500 84 025 88 717 88 815 95 106
Løten kommune 86 975 87 878 91 305 97 989 103 824
Melhus kommune 82 320 85 226 88 150 93 702 97 049
Nannestad kommune 76 030 75 659 80 050 80 313 83 371
Nes kommune 76 388 79 613 82 814 83 748 85 772
Nesodden kommune 80 236 81 628 86 282 89 005 91 523
Orkdal kommune 83 869 81 150 81 067 85 143 88 652
Rygge kommune 84 323 85 031 91 809 96 303 100 664
Rælingen kommune 67 355 70 487 74 929 76 136 79 888
Råde kommune 78 467 83 331 89 603 91 914 92 967
Skaun kommune 77 951 82 523 88 611 93 510 99 627
Sula kommune 73 617 75 645 75 752 77 902 82 943
Svelvik kommune 80 658 79 735 84 734 94 040 100 964
Sykkylven kommune 82 746 84 622 91 539 99 461 105 509
Søgne kommune 90 588 92 379 98 948 104 213 107 892
Sør-Odal kommune 94 170 94 769 98 673 104 763 112 894
Sørum kommune 65 271 68 653 69 908 70 823 74 111
Vestby kommune 85 665 88 620 94 130 97 355 101 759
Vestre Toten kommune 89 969 94 770 98 251 101 338 107 315
Øvre Eiker kommune 79 900 83 980 84 744 84 617 87 194
Ås kommune 81 951 82 204 86 061 89 383 92 843
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Aurskog-Høland kommune 77,5 81,9 82,2 82,4 80,7
Enebakk kommune 83,5 83,8 84,0 85,6 82,5
Fet kommune 79,2 79,0 80,9 79,3 82,4
Gjerdrum kommune 75,9 76,6 78,0 81,1 78,7
Holmestrand kommune 87,0
Hurum kommune 82,7 78,1 76,7 74,3 75,4
Hå kommune 88,0 88,6 88,4 87,4 86,1
Jevnaker kommune 79,7 82,1 85,1 87,3 89,0
Klepp kommune 83,8 86,2 87,0 87,5 89,2
Lunner kommune 86,7 85,0 85,3 85,4 84,2
Løten kommune 78,1 79,9 80,0 83,2 84,4
Melhus kommune 83,3 82,1 84,7 86,7 86,6
Nannestad kommune 83,6 82,3 81,4 82,2 81,3
Nes kommune 80,3 80,2 79,3 81,2 81,7
Nesodden kommune 80,9 82,3 82,0 84,9 87,2
Orkdal kommune 85,9 85,1 85,1 86,3 84,9
Rygge kommune 88,0 86,6 88,4 82,5 82,3
Rælingen kommune 77,8 78,1 77,9 79,2 79,7
Råde kommune 82,0 84,7 86,2 88,6 81,3
Skaun kommune 85,0 84,3 82,1 81,8 84,4
Sula kommune 77,7 79,6 78,7 78,7 79,5
Svelvik kommune 83,9 81,8 83,4 88,7 85,8
Sykkylven kommune 82,2 81,3 83,3 84,1 83,1
Søgne kommune 88,1 89,2 88,0 85,4 85,2
Sør-Odal kommune 84,3 85,5 85,7 84,0 86,2
Sørum kommune 78,3 78,3 78,5 73,1 71,8
Vestby kommune 83,4 82,6 81,0 84,5 84,7
Vestre Toten kommune 85,7 86,1 84,9 83,1 83,2
Øvre Eiker kommune 85,3 86,0 85,2 83,5 84,9
Ås kommune 81,5 80,7 81,3 81,4 81,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Aurskog-Høland kommune 281 303 1 511 275 271
Enebakk kommune 1 345 1 474 1 155 1 117 1 086
Fet kommune 445 668 1 122 1 352 1 222
Gjerdrum kommune 140 554 213 504 616
Holmestrand kommune 499
Hurum kommune 743 524 589 340 311
Hå kommune 320 347 402 282 302
Jevnaker kommune 1 149 839 673 1 593 719
Klepp kommune 628 740 870 984 751
Lunner kommune 1 298 1 562 1 214 1 365 1 627
Løten kommune 382 1 279 869 1 220 1 680
Melhus kommune 1 555 1 116 1 219 1 354 1 976
Nannestad kommune 493 793 389 677 748
Nes kommune 784 616 1 340 1 388 1 529
Nesodden kommune 1 146 382 1 339 778 874
Orkdal kommune 794 1 029 1 027 1 151 897
Rygge kommune 430 844 1 616 1 564 1 171
Rælingen kommune 1 317 700 1 251 649 1 167
Råde kommune 600 652 844 458 317
Skaun kommune 911 924 639 732 521
Sula kommune 765 341 666 700 837
Svelvik kommune 745 171 390 505 511
Sykkylven kommune 628 809 1 660 1 704 1 114
Søgne kommune 1 169 589 989 941 1 260
Sør-Odal kommune 274 754 425 226 142
Sørum kommune 1 032 453 879 683 623
Vestby kommune 518 611 344 467 318
Vestre Toten kommune 313 446 612 817 746
Øvre Eiker kommune 960 633 537 1 334 613
Ås kommune 554 707 924 1 398 1 024
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Aurskog-Høland kommune 1 188 1 138 2 031 1 290 1 257
Enebakk kommune 2 172 1 743 1 843 1 671 1 052
Fet kommune 624 1 485 1 508 1 395 1 309
Gjerdrum kommune 1 279 1 686 1 537 1 780 1 365
Holmestrand kommune 975
Hurum kommune 1 517 1 567 1 312 1 446 1 021
Hå kommune 1 784 1 905 1 921 1 774 1 759
Jevnaker kommune 2 005 1 907 2 065 2 059 1 903
Klepp kommune 1 103 1 308 1 270 1 259 1 156
Lunner kommune 1 534 1 767 1 619 1 271 1 416
Løten kommune 1 187 1 917 2 674 2 451 2 204
Melhus kommune 1 336 1 408 1 422 1 496 1 508
Nannestad kommune 1 155 1 400 1 025 1 244 1 105
Nes kommune 1 133 1 444 1 427 1 295 1 131
Nesodden kommune 1 266 1 076 1 445 975 1 095
Orkdal kommune 1 328 1 518 1 631 1 670 1 521
Rygge kommune 1 108 2 042 1 266 1 621 1 517
Rælingen kommune 1 254 1 256 1 591 1 161 918
Råde kommune 1 337 1 105 1 746 1 468 1 159
Skaun kommune 1 321 1 165 1 726 1 731 1 265
Sula kommune 1 970 1 643 1 785 1 644 1 584
Svelvik kommune 1 148 674 1 020 997 585
Sykkylven kommune 1 600 1 896 1 764 1 456 1 887
Søgne kommune 1 748 1 530 1 742 1 656 1 875
Sør-Odal kommune 2 130 2 886 3 066 2 102 1 549
Sørum kommune 1 069 897 1 125 1 123 960
Vestby kommune 1 560 1 748 1 851 1 742 1 461
Vestre Toten kommune 1 273 1 382 1 325 1 495 1 448
Øvre Eiker kommune 1 225 1 175 915 1 043 698
Ås kommune 978 1 247 1 359 1 093 1 068
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no