Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestre Toten kommune
Kommunenr 0529
Alle grunnskoler med adresse i Vestre Toten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 97 049 104 375 110 329 115 694 122 181
Lønnsutgifter per elev 83 157 89 969 94 770 98 251 101 338
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,9 85,7 86,1 84,9 83,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 229 313 446 612 817
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 969 1 273 1 382 1 325 1 495
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no