Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestre Toten kommune
Kommunenr 0529
Alle grunnskoler med adresse i Vestre Toten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Aurskog-Høland kommune 87 775 91 423 98 058 101 138 104 557
Enebakk kommune 94 426 94 240 97 264 101 354 105 243
Fet kommune 93 452 94 135 96 785 102 907 104 985
Gjerdrum kommune 90 543 94 103 96 489 96 012 101 071
Holmestrand kommune
Hurum kommune 96 869 100 904 104 924 106 486 111 118
Hå kommune 98 061 102 993 106 972 109 677 113 673
Jevnaker kommune 101 705 108 526 112 882 114 115 120 888
Klepp kommune 94 399 97 631 103 934 107 113 111 150
Lunner kommune 109 055 106 091 107 659 111 995 112 330
Løten kommune 101 183 104 692 107 752 110 851 118 620
Melhus kommune 99 189 104 136 108 996 111 204 117 249
Nannestad kommune 89 672 95 319 95 523 102 762 103 193
Nes kommune 88 650 94 529 99 145 105 243 104 478
Nesodden kommune 93 148 98 890 98 733 106 686 107 113
Orkdal kommune 102 158 103 713 100 833 102 224 106 431
Rygge kommune 95 680 99 509 102 153 110 818 125 979
Rælingen kommune 83 290 87 015 91 370 97 816 98 212
Råde kommune 90 047 96 098 101 467 109 396 111 941
Skaun kommune 88 913 97 688 104 449 113 826 120 696
Sula kommune 87 498 93 267 94 735 96 871 99 755
Svelvik kommune 99 714 97 118 98 305 103 305 114 190
Sykkylven kommune 97 147 102 570 105 669 113 017 120 648
Søgne kommune 103 784 106 822 109 229 118 403 127 108
Sør-Odal kommune 103 990 116 982 129 390 123 979 131 289
Sørum kommune 81 825 82 668 87 609 89 815 96 806
Vestby kommune 99 827 104 365 109 427 120 237 121 170
Vestre Toten kommune 97 049 104 375 110 329 115 694 122 181
Øvre Eiker kommune 95 007 98 421 102 033 103 023 104 632
Ås kommune 95 184 100 021 101 578 106 879 110 288
Lønnsutgifter per elev
Aurskog-Høland kommune 66 185 69 129 76 950 79 291 82 648
Enebakk kommune 76 635 77 643 79 872 82 866 87 420
Fet kommune 72 376 74 764 76 087 80 783 81 894
Gjerdrum kommune 68 956 71 408 72 571 72 694 77 814
Holmestrand kommune
Hurum kommune 81 002 83 937 85 980 85 643 87 118
Hå kommune 81 031 86 005 88 600 90 752 92 092
Jevnaker kommune 81 967 87 405 91 700 93 279 98 782
Klepp kommune 77 318 80 631 87 103 88 826 91 124
Lunner kommune 84 628 83 500 84 025 88 717 88 815
Løten kommune 81 717 86 975 87 878 91 305 97 989
Melhus kommune 77 446 82 320 85 226 88 150 93 702
Nannestad kommune 71 488 76 030 75 659 80 050 80 313
Nes kommune 70 950 76 388 79 613 82 814 83 748
Nesodden kommune 76 991 80 236 81 628 86 282 89 005
Orkdal kommune 82 340 83 869 81 150 81 067 85 143
Rygge kommune 81 648 84 323 85 031 91 809 96 303
Rælingen kommune 65 339 67 355 70 487 74 929 76 136
Råde kommune 72 947 78 467 83 331 89 603 91 914
Skaun kommune 71 743 77 951 82 523 88 611 93 510
Sula kommune 68 551 73 617 75 645 75 752 77 902
Svelvik kommune 75 406 80 658 79 735 84 734 94 040
Sykkylven kommune 78 299 82 746 84 622 91 539 99 461
Søgne kommune 86 511 90 588 92 379 98 948 104 213
Sør-Odal kommune 81 565 94 170 94 769 98 673 104 763
Sørum kommune 61 693 65 271 68 653 69 908 70 823
Vestby kommune 79 891 85 665 88 620 94 130 97 355
Vestre Toten kommune 83 157 89 969 94 770 98 251 101 338
Øvre Eiker kommune 78 057 79 900 83 980 84 744 84 617
Ås kommune 78 455 81 951 82 204 86 061 89 383
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Aurskog-Høland kommune 76,0 77,5 81,9 82,2 82,4
Enebakk kommune 81,2 83,5 83,8 84,0 85,6
Fet kommune 77,7 79,2 79,0 80,9 79,3
Gjerdrum kommune 75,9 75,9 76,6 78,0 81,1
Holmestrand kommune
Hurum kommune 81,8 82,7 78,1 76,7 74,3
Hå kommune 86,3 88,0 88,6 88,4 87,4
Jevnaker kommune 78,6 79,7 82,1 85,1 87,3
Klepp kommune 82,5 83,8 86,2 87,0 87,5
Lunner kommune 84,0 86,7 85,0 85,3 85,4
Løten kommune 77,8 78,1 79,9 80,0 83,2
Melhus kommune 83,6 83,3 82,1 84,7 86,7
Nannestad kommune 83,2 83,6 82,3 81,4 82,2
Nes kommune 79,7 80,3 80,2 79,3 81,2
Nesodden kommune 82,1 80,9 82,3 82,0 84,9
Orkdal kommune 84,9 85,9 85,1 85,1 86,3
Rygge kommune 86,5 88,0 86,6 88,4 82,5
Rælingen kommune 78,9 77,8 78,1 77,9 79,2
Råde kommune 79,6 82,0 84,7 86,2 88,6
Skaun kommune 82,2 85,0 84,3 82,1 81,8
Sula kommune 77,0 77,7 79,6 78,7 78,7
Svelvik kommune 74,4 83,9 81,8 83,4 88,7
Sykkylven kommune 80,1 82,2 81,3 83,3 84,1
Søgne kommune 86,1 88,1 89,2 88,0 85,4
Sør-Odal kommune 78,8 84,3 85,5 85,7 84,0
Sørum kommune 74,8 78,3 78,3 78,5 73,1
Vestby kommune 81,0 83,4 82,6 81,0 84,5
Vestre Toten kommune 85,9 85,7 86,1 84,9 83,1
Øvre Eiker kommune 84,8 85,3 86,0 85,2 83,5
Ås kommune 82,4 81,5 80,7 81,3 81,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Aurskog-Høland kommune 367 281 303 1 511 275
Enebakk kommune 1 703 1 345 1 474 1 155 1 117
Fet kommune 605 445 668 1 122 1 352
Gjerdrum kommune 193 140 554 213 504
Holmestrand kommune
Hurum kommune 420 743 524 589 340
Hå kommune 289 320 347 402 282
Jevnaker kommune 646 1 149 839 673 1 593
Klepp kommune 413 628 740 870 984
Lunner kommune 1 673 1 298 1 562 1 214 1 365
Løten kommune 234 382 1 279 869 1 220
Melhus kommune 1 246 1 555 1 116 1 219 1 354
Nannestad kommune 476 493 793 389 677
Nes kommune 877 784 616 1 340 1 388
Nesodden kommune 378 1 146 382 1 339 778
Orkdal kommune 800 794 1 029 1 027 1 151
Rygge kommune 387 430 844 1 616 1 564
Rælingen kommune 1 341 1 317 700 1 251 649
Råde kommune 603 600 652 844 458
Skaun kommune 672 911 924 639 732
Sula kommune 550 765 341 666 700
Svelvik kommune 159 745 171 390 505
Sykkylven kommune 601 628 809 1 660 1 704
Søgne kommune 1 351 1 169 589 989 941
Sør-Odal kommune 925 274 754 425 226
Sørum kommune 780 1 032 453 879 683
Vestby kommune 1 289 518 611 344 467
Vestre Toten kommune 229 313 446 612 817
Øvre Eiker kommune 782 960 633 537 1 334
Ås kommune 625 554 707 924 1 398
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Aurskog-Høland kommune 1 053 1 188 1 138 2 031 1 290
Enebakk kommune 1 616 2 172 1 743 1 843 1 671
Fet kommune 1 398 624 1 485 1 508 1 395
Gjerdrum kommune 940 1 279 1 686 1 537 1 780
Holmestrand kommune
Hurum kommune 1 356 1 517 1 567 1 312 1 446
Hå kommune 1 500 1 784 1 905 1 921 1 774
Jevnaker kommune 1 985 2 005 1 907 2 065 2 059
Klepp kommune 1 330 1 103 1 308 1 270 1 259
Lunner kommune 1 431 1 534 1 767 1 619 1 271
Løten kommune 1 536 1 187 1 917 2 674 2 451
Melhus kommune 1 517 1 336 1 408 1 422 1 496
Nannestad kommune 1 213 1 155 1 400 1 025 1 244
Nes kommune 1 060 1 133 1 444 1 427 1 295
Nesodden kommune 953 1 266 1 076 1 445 975
Orkdal kommune 1 617 1 328 1 518 1 631 1 670
Rygge kommune 1 406 1 108 2 042 1 266 1 621
Rælingen kommune 1 410 1 254 1 256 1 591 1 161
Råde kommune 1 375 1 337 1 105 1 746 1 468
Skaun kommune 1 226 1 321 1 165 1 726 1 731
Sula kommune 1 738 1 970 1 643 1 785 1 644
Svelvik kommune 634 1 148 674 1 020 997
Sykkylven kommune 1 611 1 600 1 896 1 764 1 456
Søgne kommune 1 407 1 748 1 530 1 742 1 656
Sør-Odal kommune 2 631 2 130 2 886 3 066 2 102
Sørum kommune 859 1 069 897 1 125 1 123
Vestby kommune 1 630 1 560 1 748 1 851 1 742
Vestre Toten kommune 969 1 273 1 382 1 325 1 495
Øvre Eiker kommune 1 274 1 225 1 175 915 1 043
Ås kommune 1 009 978 1 247 1 359 1 093
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no