Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestre Toten kommune
Kommunenr 3443
Alle grunnskoler med adresse i Vestre Toten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 104 375 110 329 115 694 122 181 129 422
Lønnsutgifter per elev 89 969 94 770 98 251 101 338 107 315
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,7 86,1 84,9 83,1 83,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 313 446 612 817 746
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 273 1 382 1 325 1 495 1 448
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no