Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestre Slidre kommune
Kommunenr 0543
Alle grunnskoler med adresse i Vestre Slidre kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 136 877 131 416 133 542 148 641 139 293
Lønnsutgifter per elev 115 111 110 389 112 442 115 429 104 137
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 94,2 89,2 93,4 94,1 87,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 422 870 658 1 185 1 464
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 478 1 561 1 487 1 705 2 742
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no