Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestre Slidre kommune
Kommunenr 3452
Alle grunnskoler med adresse i Vestre Slidre kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 131 416 133 542 148 641 139 293 133 952
Lønnsutgifter per elev 110 389 112 442 115 429 104 137 98 677
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,2 93,4 94,1 87,4 74,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 870 658 1 185 1 464 1 331
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 561 1 487 1 705 2 742 891
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no