Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestnes kommune
Kommunenr 1535
Alle grunnskoler med adresse i Vestnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 119 996 121 585 122 779 123 243 131 058
Lønnsutgifter per elev 93 107 94 195 98 449 101 380 107 004
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,8 86,1 87,5 84,6 86,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 846 250 370 619 522
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 304 2 152 1 910 1 694 1 674
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no