Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vestfold fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 102 033 106 950 110 089 114 055 117 581
Lønnsutgifter per elev 84 449 88 708 90 588 93 780 96 751
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,3 86,5 85,8 84,8 85,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 062 1 134 1 138 1 052 1 178
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 566 1 568 1 665 1 420 1 360
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no