Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke
Alle grunnskoler med adresse i Vestfold fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 94 696 98 836 102 033 106 950 110 089
Lønnsutgifter per elev 77 708 82 259 84 449 88 708 90 588
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 85,4 85,3 86,5 85,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 113 1 188 1 062 1 134 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 421 1 562 1 566 1 568 1 665
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no