Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vesterøy skole
Vesterøyveien 255
3234 SANDEFJORD
Org.nr 974594366
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Vesterøy skole
Sandefjord kommune 106 356 115 286
Vestfold fylke 98 836 102 033 106 950 110 089 114 055
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Vesterøy skole
Sandefjord kommune 87 488 93 959
Vestfold fylke 82 259 84 449 88 708 90 588 93 780
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Vesterøy skole
Sandefjord kommune 85,8 84,2
Vestfold fylke 85,4 85,3 86,5 85,8 84,8
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Vesterøy skole
Sandefjord kommune 2 092 2 124
Vestfold fylke 1 188 1 062 1 134 1 138 1 052
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Vesterøy skole
Sandefjord kommune 1 735 1 378
Vestfold fylke 1 562 1 566 1 568 1 665 1 420
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no