Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestad skole
Grønvegen 16
2406 ELVERUM
Org.nr 975273326
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Vestad skole
Elverum kommune 103 524 108 301 115 066 118 098 124 881
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Vestad skole
Elverum kommune 86 451 87 341 92 682 95 974 100 418
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Vestad skole
Elverum kommune 91,7 90,5 91,2 89,5 89,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Vestad skole
Elverum kommune 863 866 991 614 1 023
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Vestad skole
Elverum kommune 1 120 1 320 1 409 1 115 1 102
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no