Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 124 039
Lønnsutgifter per elev 98 210
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 363
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 383
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no