Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 107 846 111 869 113 981 118 638 124 039
Lønnsutgifter per elev 84 565 87 310 90 210 93 887 98 210
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,0 80,9 82,4 82,0 82,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 082 1 339 1 267 1 127 1 363
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 540 1 643 1 595 1 508 1 383
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no