Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Vest-Agder fylke (utgått) 107 846 111 869 113 981 118 638 124 039
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Vest-Agder fylke (utgått) 84 565 87 310 90 210 93 887 98 210
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Vest-Agder fylke (utgått) 80,0 80,9 82,4 82,0 82,2
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Vest-Agder fylke (utgått) 1 082 1 339 1 267 1 127 1 363
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Vest-Agder fylke (utgått) 1 540 1 643 1 595 1 508 1 383
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no