Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke
Alle grunnskoler med adresse i Vest-Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 102 139 106 906 107 846 111 869 113 981
Lønnsutgifter per elev 79 178 83 011 84 565 87 310 90 210
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,6 79,2 80,0 80,9 82,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 942 999 1 082 1 339 1 267
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 461 1 463 1 540 1 643 1 595
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no