Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Verran kommune
Kommunenr 5039
Alle grunnskoler med adresse i Verran kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 128 818 132 351 142 945 144 062 151 900
Lønnsutgifter per elev 107 127 108 587 111 855 112 282 119 192
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,7 84,3 80,8 83,0 80,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 566 778 326 224 601
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 416 1 415 952 858 1 069
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no