Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Verdalsøra ungdomsskole
Ringveg nord 1
7654 VERDAL
Org.nr 975279340
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Verdalsøra ungdomsskole
Verdal kommune 116 807 123 953 129 992 134 839 135 046
Trøndelag fylke 123 789 127 888
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Verdalsøra ungdomsskole
Verdal kommune 96 612 101 675 106 849 110 097 110 193
Trøndelag fylke 97 586 101 181
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Verdalsøra ungdomsskole
Verdal kommune 88,5 89,1 88,8 88,0 86,5
Trøndelag fylke 83,4 83,1
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Verdalsøra ungdomsskole
Verdal kommune 502 642 1 036 513 323
Trøndelag fylke 1 009 1 015
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Verdalsøra ungdomsskole
Verdal kommune 1 132 1 148 1 051 1 022 923
Trøndelag fylke 1 360 1 187
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no