Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Verdal kommune
Kommunenr 5038
Alle grunnskoler med adresse i Verdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Driftsutgifter per elev 134 839
Lønnsutgifter per elev 110 097
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 513
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 022
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no