Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Verdal kommune
Kommunenr 5038
Alle grunnskoler med adresse i Verdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Askim kommune 100 391 106 248 108 164 108 292 109 370
Bamble kommune 106 545 111 655 115 394 121 926 125 452
Frogn kommune 96 855 100 001 107 865 114 797 119 637
Førde kommune 99 483 102 962 105 840 110 272 114 590
Gjesdal kommune 102 845 101 153 102 728 102 725 106 598
Herøy kommune 101 944 104 827 106 151 112 692 116 847
Hole kommune 122 707 118 284 117 820 118 504 120 764
Kongsvinger kommune 101 733 101 272 111 898 117 953 120 290
Levanger kommune 111 230 111 657 116 058 120 455 120 001
Malvik kommune 102 225 107 919 106 069 107 160 110 658
Mandal kommune 94 154 95 644 101 502 104 280 107 750
Meland kommune 96 127 101 630 109 171 126 903 123 995
Os kommune 93 349 97 902 102 202 102 639 106 137
Randaberg kommune 106 406 105 912 110 283 114 574 122 249
Re kommune 115 762 117 989 121 651 123 169 122 656
Sogndal kommune 105 493 105 812 111 230 116 616 124 201
Stord kommune 97 079 99 026 100 886 104 975 108 557
Strand kommune 93 388 99 419 103 749 112 476 115 908
Sund kommune 105 654 110 184 115 356 119 582 121 480
Time kommune 99 603 99 404 101 961 103 066 108 109
Vennesla kommune 106 515 107 942 113 524 116 460 121 966
Verdal kommune 115 183 116 807 123 953 129 992 134 839
Ørland kommune 101 475 105 577 114 184 117 947 126 977
Lønnsutgifter per elev
Askim kommune 79 008 83 563 85 457 84 955 86 574
Bamble kommune 88 320 91 783 94 958 99 840 103 269
Frogn kommune 77 344 80 114 84 941 91 238 96 332
Førde kommune 80 640 84 532 86 806 90 309 94 873
Gjesdal kommune 84 345 84 670 87 127 89 700 93 745
Herøy kommune 82 659 85 612 87 059 90 596 94 722
Hole kommune 100 200 97 358 98 444 99 611 100 287
Kongsvinger kommune 84 467 83 447 90 475 93 764 93 222
Levanger kommune 91 481 90 111 92 178 95 510 95 430
Malvik kommune 83 661 86 023 84 080 85 573 89 554
Mandal kommune 75 845 77 731 80 884 84 166 86 845
Meland kommune 82 540 85 901 94 748 101 404 102 686
Os kommune 75 336 77 190 80 670 82 119 86 566
Randaberg kommune 89 701 90 250 93 182 96 470 99 315
Re kommune 94 337 95 422 97 994 98 820 91 544
Sogndal kommune 86 041 86 037 87 445 91 533 98 302
Stord kommune 82 108 82 600 84 469 88 472 91 768
Strand kommune 81 813 87 577 90 775 97 875 98 944
Sund kommune 88 151 92 415 95 096 97 486 101 420
Time kommune 82 915 82 784 84 250 84 641 87 895
Vennesla kommune 89 448 90 897 95 067 97 849 101 976
Verdal kommune 93 636 96 612 101 675 106 849 110 097
Ørland kommune 75 739 78 684 83 051 87 508 94 038
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Askim kommune 75,3 80,3 80,0 80,7 81,4
Bamble kommune 85,0 85,4 85,6 84,5 85,5
Frogn kommune 77,6 79,1 78,5 79,7 81,4
Førde kommune 84,9 86,4 88,7 88,5 89,4
Gjesdal kommune 84,0 87,6 89,4 92,1 91,9
Herøy kommune 81,8 82,5 83,1 82,9 82,0
Hole kommune 81,6 83,2 85,2 86,7 86,5
Kongsvinger kommune 84,3 84,1 84,7 82,9 80,6
Levanger kommune 85,7 83,4 83,7 83,0 82,5
Malvik kommune 87,7 87,3 87,5 87,6 89,4
Mandal kommune 86,0 84,9 83,0 85,7 83,4
Meland kommune 80,3 80,8 84,4 82,5 83,9
Os kommune 81,6 79,6 81,2 83,1 85,5
Randaberg kommune 83,9 83,9 85,9 86,9 83,4
Re kommune 87,4 88,2 91,1 92,8 79,2
Sogndal kommune 83,9 81,6 80,5 80,7 82,6
Stord kommune 89,2 87,7 89,9 90,7 89,6
Strand kommune 89,4 90,6 91,0 93,5 88,3
Sund kommune 82,0 81,5 81,9 83,3 88,4
Time kommune 84,3 85,0 84,1 83,3 82,5
Vennesla kommune 86,5 87,4 90,1 91,0 90,9
Verdal kommune 86,6 88,5 89,1 88,8 88,0
Ørland kommune 74,7 75,4 74,2 74,8 78,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Askim kommune 1 129 865 803 316 196
Bamble kommune 578 531 1 015 910 199
Frogn kommune 928 1 656 1 614 1 823 947
Førde kommune 960 951 864 998 956
Gjesdal kommune 783 751 1 789 678 447
Herøy kommune 345 448 561 1 072 1 114
Hole kommune 1 081 709 461 533 590
Kongsvinger kommune 769 841 1 026 505 528
Levanger kommune 1 435 1 363 1 449 875 415
Malvik kommune 527 627 675 423 617
Mandal kommune 681 386 521 825 1 300
Meland kommune 194 463 381 272 334
Os kommune 793 1 630 1 031 929 828
Randaberg kommune 1 202 1 286 1 260 1 117 974
Re kommune 632 398 2 595 982 542
Sogndal kommune 1 174 1 162 1 850 1 556 1 968
Stord kommune 712 531 340 581 789
Strand kommune 432 286 537 666 527
Sund kommune 364 360 319 126 241
Time kommune 516 598 747 977 475
Vennesla kommune 931 742 830 746 1 273
Verdal kommune 725 502 642 1 036 513
Ørland kommune 982 877 2 124 2 122 2 907
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Askim kommune 1 558 1 692 1 237 1 249 1 017
Bamble kommune 1 897 2 107 1 856 2 041 2 510
Frogn kommune 2 583 1 830 1 981 1 809 1 701
Førde kommune 1 722 1 250 1 364 1 554 1 042
Gjesdal kommune 1 034 900 962 975 879
Herøy kommune 1 346 1 451 1 492 1 326 1 219
Hole kommune 1 010 1 152 928 681 759
Kongsvinger kommune 1 724 2 052 2 534 3 319 4 089
Levanger kommune 1 706 1 247 1 318 1 171 932
Malvik kommune 981 823 869 1 105 1 010
Mandal kommune 1 425 1 240 2 063 2 008 1 859
Meland kommune 1 515 1 646 1 573 1 792 1 707
Os kommune 1 674 1 987 1 835 1 560 1 586
Randaberg kommune 1 258 1 359 1 214 1 310 952
Re kommune 1 274 1 375 1 570 1 731 1 448
Sogndal kommune 1 597 1 687 1 361 1 541 1 547
Stord kommune 954 848 912 828 554
Strand kommune 1 200 1 169 1 311 1 047 1 249
Sund kommune 1 576 1 540 1 567 1 557 1 526
Time kommune 851 810 1 484 1 885 2 609
Vennesla kommune 1 386 1 319 1 460 1 403 1 605
Verdal kommune 952 1 132 1 148 1 051 1 022
Ørland kommune 1 018 876 1 218 1 227 1 134
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no