Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Verdal kommune
Kommunenr 5038
Alle grunnskoler med adresse i Verdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Agdenes kommune 145 024 140 979 158 557 161 300 156 570
Bjugn kommune 107 900 111 037 102 532 98 162 112 398
Flatanger kommune 176 436 199 220 206 536 215 922 212 131
Fosnes kommune 182 394 196 883 200 962 221 880 236 544
Frosta kommune 105 426 114 667 132 629 139 916 148 819
Frøya kommune 118 844 124 531 137 213 144 365 151 787
Grong kommune 159 312 145 717 152 839 164 982 166 236
Hemne kommune 122 964 126 624 136 164 143 513 150 349
Hitra kommune 131 536 131 199 136 389 142 191 156 375
Holtålen kommune 119 513 123 890 132 309 135 446 139 991
Høylandet kommune 116 000 107 761 119 397 125 420 132 561
Inderøy kommune 109 300 107 837 116 665 121 831 125 926
Indre Fosen kommune 137 413
Klæbu kommune 98 385 102 928 107 623 111 244 111 652
Leka kommune 176 676 187 619 178 919 193 790 200 144
Levanger kommune 111 230 111 657 116 058 120 455 120 001
Lierne kommune 165 710 180 444 199 060 209 570 217 620
Malvik kommune 102 225 107 919 106 069 107 160 110 658
Meldal kommune 135 929 139 277 148 347 154 191 156 703
Melhus kommune 104 136 108 996 111 204 117 249 121 616
Meråker kommune 121 633 125 121 138 824 141 364 139 411
Midtre Gauldal kommune 136 821 141 592 148 771 147 511 151 957
Namdalseid kommune 114 444 118 957 127 093 139 578 143 173
Namsos kommune 98 451 100 882 105 175 108 598 114 599
Namsskogan kommune 156 920 161 020 163 018 172 309 178 377
Nærøy kommune 122 815 140 276 132 691 127 157 124 243
Oppdal kommune 111 523 113 672 121 293 118 325 124 004
Orkdal kommune 103 713 100 833 102 224 106 431 111 813
Osen kommune 148 414 162 620 178 606 190 168 201 687
Overhalla kommune 107 351 110 441 108 342 115 329 126 959
Raarvihke - Røyrvik kommune 152 945 166 276 199 882 205 164 208 741
Rennebu kommune 136 444 138 200 157 358 157 694 156 053
Rindal kommune 119 494 117 215 121 178 119 628 124 846
Roan kommune 181 061 181 735 200 238 194 000 210 984
Røros kommune 107 974 106 814 119 223 125 828 127 854
Selbu kommune 118 173 115 846 119 978 129 477 137 653
Skaun kommune 97 688 104 449 113 826 120 696 125 328
Snillfjord kommune 139 965 153 754 172 996 188 157 201 232
Snåase - Snåsa kommune 152 595 135 918 138 111 148 164 147 197
Steinkjer kommune 110 009 111 154 116 589 119 694 141 586
Stjørdal kommune 100 732 105 792 109 776 109 092 110 723
Trondheim kommune 100 649 102 845 107 037 108 554 114 691
Tydal kommune 220 734 213 434 207 535 192 804 213 055
Verdal kommune 115 183 116 807 123 953 129 992 134 839
Verran kommune 128 818 132 351 142 945 144 062 151 900
Vikna kommune 94 863 98 060 102 142 110 627 122 627
Ørland kommune 101 475 105 577 114 184 117 947 126 977
Åfjord kommune 141 643 149 825 159 446 162 823 177 895
Lønnsutgifter per elev
Agdenes kommune 121 731 119 956 134 765 135 879 129 903
Bjugn kommune 88 262 85 486 78 756 76 373 90 110
Flatanger kommune 137 408 153 989 161 342 162 542 157 516
Fosnes kommune 148 683 165 037 165 386 188 376 198 359
Frosta kommune 86 329 92 357 106 008 113 186 118 348
Frøya kommune 91 357 92 342 100 217 106 154 111 631
Grong kommune 129 782 123 461 125 075 130 784 131 214
Hemne kommune 90 603 94 444 109 341 113 452 120 371
Hitra kommune 100 731 102 244 105 152 112 023 123 086
Holtålen kommune 97 810 102 036 107 275 110 552 116 274
Høylandet kommune 92 135 84 519 94 294 101 097 108 022
Inderøy kommune 89 464 86 603 92 041 94 894 97 447
Indre Fosen kommune 109 840
Klæbu kommune 82 896 86 778 90 124 91 249 90 579
Leka kommune 136 754 141 410 131 805 143 434 150 830
Levanger kommune 91 481 90 111 92 178 95 510 95 430
Lierne kommune 115 331 125 234 134 039 144 512 149 525
Malvik kommune 83 661 86 023 84 080 85 573 89 554
Meldal kommune 97 805 98 958 107 632 112 189 114 484
Melhus kommune 82 320 85 226 88 150 93 702 97 049
Meråker kommune 101 355 103 803 113 966 114 037 113 573
Midtre Gauldal kommune 105 125 109 924 117 021 115 137 117 902
Namdalseid kommune 93 653 97 407 104 654 115 958 119 519
Namsos kommune 78 178 80 178 81 980 84 457 89 224
Namsskogan kommune 111 948 116 788 117 995 126 329 129 885
Nærøy kommune 98 742 103 024 108 814 105 476 104 501
Oppdal kommune 83 593 85 040 89 151 89 947 93 932
Orkdal kommune 83 869 81 150 81 067 85 143 88 652
Osen kommune 124 156 132 994 146 733 154 339 167 147
Overhalla kommune 87 521 86 054 86 346 92 743 102 130
Raarvihke - Røyrvik kommune 108 410 112 948 135 124 137 883 140 514
Rennebu kommune 107 794 108 603 121 467 120 878 118 770
Rindal kommune 93 393 92 573 89 979 93 045 96 567
Roan kommune 149 778 146 833 161 214 159 705 171 855
Røros kommune 91 422 88 617 96 368 101 754 104 042
Selbu kommune 97 273 94 633 96 851 103 233 111 271
Skaun kommune 77 951 82 523 88 611 93 510 99 627
Snillfjord kommune 113 974 123 295 141 431 152 026 162 622
Snåase - Snåsa kommune 108 500 106 236 109 205 113 749 112 676
Steinkjer kommune 92 102 92 900 96 362 99 451 102 417
Stjørdal kommune 81 928 86 105 88 795 88 953 89 531
Trondheim kommune 79 194 81 493 83 676 85 180 90 434
Tydal kommune 182 291 174 829 165 989 157 324 177 610
Verdal kommune 93 636 96 612 101 675 106 849 110 097
Verran kommune 107 127 108 587 111 855 112 282 119 192
Vikna kommune 80 407 83 508 84 876 92 328 104 796
Ørland kommune 75 739 78 684 83 051 87 508 94 038
Åfjord kommune 109 540 113 326 120 574 122 795 133 527
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Agdenes kommune 96,4 89,4 92,9 92,5 95,7
Bjugn kommune 81,8 75,1 75,4 77,4 86,3
Flatanger kommune 72,9 73,9 76,0 74,8 75,8
Fosnes kommune 87,1 90,8 92,7 94,6 92,4
Frosta kommune 80,4 79,6 80,3 80,3 81,8
Frøya kommune 79,3 74,5 74,4 77,7 76,1
Grong kommune 82,4 82,6 78,7 74,9 75,6
Hemne kommune 77,9 81,5 91,1 88,4 86,8
Hitra kommune 78,5 80,5 80,6 80,0 82,9
Holtålen kommune 77,8 78,7 80,8 84,7 85,2
Høylandet kommune 80,9 75,4 80,3 81,7 83,3
Inderøy kommune 83,4 82,4 82,7 86,5 85,3
Indre Fosen kommune 86,5
Klæbu kommune 84,2 85,0 86,7 84,7 84,6
Leka kommune 84,5 75,6 73,5 77,4 86,1
Levanger kommune 85,7 83,4 83,7 83,0 82,5
Lierne kommune 79,5 77,7 76,1 80,6 80,7
Malvik kommune 87,7 87,3 87,5 87,6 89,4
Meldal kommune 70,2 66,7 68,8 71,9 70,4
Melhus kommune 83,3 82,1 84,7 86,7 86,6
Meråker kommune 82,6 85,6 86,4 83,3 81,2
Midtre Gauldal kommune 88,5 92,5 91,1 90,5 87,9
Namdalseid kommune 85,8 86,7 85,5 83,5 86,9
Namsos kommune 75,3 75,4 76,3 76,3 81,6
Namsskogan kommune 67,7 67,1 66,9 70,0 71,1
Nærøy kommune 81,9 87,2 81,9 83,0 84,4
Oppdal kommune 75,3 75,8 75,3 78,0 77,7
Orkdal kommune 85,9 85,1 85,1 86,3 84,9
Osen kommune 97,9 92,5 94,5 94,4 93,9
Overhalla kommune 82,1 79,0 78,6 79,6 79,9
Raarvihke - Røyrvik kommune 74,8 75,2 80,2 73,5 72,2
Rennebu kommune 83,6 82,4 85,7 81,2 82,0
Rindal kommune 84,3 83,7 80,7 86,0 84,8
Roan kommune 88,5 84,7 86,9 90,1 88,4
Røros kommune 87,8 88,4 90,3 88,0 93,0
Selbu kommune 82,4 79,4 78,3 80,0 87,4
Skaun kommune 85,0 84,3 82,1 81,8 84,4
Snillfjord kommune 78,3 77,1 79,5 82,4 77,0
Snåase - Snåsa kommune 73,3 80,1 82,1 81,1 80,0
Steinkjer kommune 85,0 84,8 87,0 86,8 74,2
Stjørdal kommune 82,5 83,4 83,7 84,6 83,4
Trondheim kommune 82,0 82,7 82,8 83,4 83,7
Tydal kommune 92,1 90,4 87,8 86,4 90,0
Verdal kommune 86,6 88,5 89,1 88,8 88,0
Verran kommune 84,7 84,3 80,8 83,0 80,3
Vikna kommune 83,8 83,8 81,8 82,2 86,0
Ørland kommune 74,7 75,4 74,2 74,8 78,2
Åfjord kommune 83,3 81,0 81,3 82,9 83,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Agdenes kommune 182 755 394 917 694
Bjugn kommune 765 1 120 375 583 375
Flatanger kommune 1 161 2 011 1 708 2 305 5 019
Fosnes kommune 798 1 126 4 498 1 971 1 950
Frosta kommune 567 958 1 285 1 013 1 076
Frøya kommune 777 410 1 093 571 1 141
Grong kommune 649 535 1 797 625 1 138
Hemne kommune 1 055 653 936 769 510
Hitra kommune 653 674 1 183 867 835
Holtålen kommune 527 651 2 513 1 209 580
Høylandet kommune 1 925 1 878 1 623 2 151 1 736
Inderøy kommune 624 1 090 875 619 1 130
Indre Fosen kommune 557
Klæbu kommune 790 800 725 1 419 1 140
Leka kommune 812 2 705 3 013 2 349 1 823
Levanger kommune 1 435 1 363 1 449 875 415
Lierne kommune 1 620 825 936 1 264 813
Malvik kommune 527 627 675 423 617
Meldal kommune 261 471 1 591 757 376
Melhus kommune 1 555 1 116 1 219 1 354 1 976
Meråker kommune 702 522 966 2 369 1 408
Midtre Gauldal kommune 1 710 2 391 1 129 1 230 1 686
Namdalseid kommune 1 032 1 103 1 122 1 260 935
Namsos kommune 503 703 790 1 233 1 509
Namsskogan kommune 212 1 101 2 569 1 227 893
Nærøy kommune 566 2 155 715 1 379 610
Oppdal kommune 978 1 518 1 446 747 1 026
Orkdal kommune 794 1 029 1 027 1 151 897
Osen kommune 601 374 344 382 389
Overhalla kommune 1 113 974 891 1 073 1 582
Raarvihke - Røyrvik kommune 154 1 466 444 1 661 975
Rennebu kommune 1 217 744 666 1 146 589
Rindal kommune 2 159 973 4 972 1 259 1 026
Roan kommune 263 585 271 710 645
Røros kommune 330 172 416 1 240 469
Selbu kommune 1 101 1 105 1 169 2 414 1 957
Skaun kommune 911 924 639 732 521
Snillfjord kommune 908 964 734 1 455 1 593
Snåase - Snåsa kommune 1 501 650 988 6 494 2 515
Steinkjer kommune 942 736 1 573 1 277 1 223
Stjørdal kommune 670 664 1 421 615 1 588
Trondheim kommune 589 524 791 817 883
Tydal kommune 3 487 2 657 4 098 4 520 3 338
Verdal kommune 725 502 642 1 036 513
Verran kommune 566 778 326 224 601
Vikna kommune 249 313 890 1 569 937
Ørland kommune 982 877 2 124 2 122 2 907
Åfjord kommune 1 034 1 397 902 1 430 1 131
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Agdenes kommune 2 680 2 387 2 325 2 455 3 840
Bjugn kommune 1 018 970 888 810 832
Flatanger kommune 1 901 2 263 2 197 2 374 2 106
Fosnes kommune 2 003 2 152 3 310 1 369 1 776
Frosta kommune 904 1 517 1 310 1 522 898
Frøya kommune 2 024 2 270 2 357 2 670 1 888
Grong kommune 1 388 1 713 1 279 1 227 955
Hemne kommune 1 726 1 232 1 604 1 708 1 558
Hitra kommune 2 503 1 513 2 404 2 128 2 263
Holtålen kommune 1 461 1 419 1 894 1 494 1 121
Høylandet kommune 2 497 2 568 2 632 1 692 1 450
Inderøy kommune 1 239 1 337 1 308 754 1 323
Indre Fosen kommune 1 660
Klæbu kommune 1 206 1 314 1 064 1 050 1 069
Leka kommune 2 744 4 990 4 733 8 950 2 906
Levanger kommune 1 706 1 247 1 318 1 171 932
Lierne kommune 1 716 2 152 2 205 1 804 1 294
Malvik kommune 981 823 869 1 105 1 010
Meldal kommune 2 663 1 777 2 289 2 946 2 327
Melhus kommune 1 336 1 408 1 422 1 496 1 508
Meråker kommune 1 150 920 1 398 1 074 865
Midtre Gauldal kommune 2 704 2 598 2 792 2 130 2 133
Namdalseid kommune 1 370 1 316 1 978 1 413 1 170
Namsos kommune 1 474 1 866 1 701 1 444 1 713
Namsskogan kommune 1 307 1 616 2 256 2 377 1 643
Nærøy kommune 1 618 2 417 2 060 1 620 1 122
Oppdal kommune 2 264 1 996 1 747 1 621 1 944
Orkdal kommune 1 328 1 518 1 631 1 670 1 521
Osen kommune 2 745 1 734 2 109 2 170 2 114
Overhalla kommune 1 509 1 349 972 654 567
Raarvihke - Røyrvik kommune 2 612 1 603 2 130 1 770 1 826
Rennebu kommune 2 316 1 803 1 974 2 375 3 719
Rindal kommune 1 105 914 1 325 1 211 1 092
Roan kommune 1 980 2 101 2 775 2 175 2 930
Røros kommune 1 752 1 800 2 420 2 322 1 985
Selbu kommune 1 475 1 338 1 424 1 425 1 397
Skaun kommune 1 321 1 165 1 726 1 731 1 265
Snillfjord kommune 2 087 1 816 1 540 2 435 1 774
Snåase - Snåsa kommune 2 544 1 361 1 437 2 326 1 929
Steinkjer kommune 1 248 1 214 1 616 1 400 1 542
Stjørdal kommune 1 259 1 155 1 085 1 118 981
Trondheim kommune 1 113 1 011 1 066 1 214 1 309
Tydal kommune 2 850 2 203 2 190 1 997 2 405
Verdal kommune 952 1 132 1 148 1 051 1 022
Verran kommune 1 416 1 415 952 858 1 069
Vikna kommune 1 352 1 595 1 676 1 691 1 716
Ørland kommune 1 018 876 1 218 1 227 1 134
Åfjord kommune 1 049 1 288 1 210 1 076 1 500
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no