Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Verdal kommune
Kommunenr 5038
Alle grunnskoler med adresse i Verdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 115 183 116 807 123 953 129 992 134 839
Lønnsutgifter per elev 93 636 96 612 101 675 106 849 110 097
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,6 88,5 89,1 88,8 88,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 725 502 642 1 036 513
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 952 1 132 1 148 1 051 1 022
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no