Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Verdal kommune
Kommunenr 5038
Alle grunnskoler med adresse i Verdal kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 93 275 94 850 99 906 105 571 108 980
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 21 903 22 056 24 051 24 422 25 857
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no