Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 4223
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 107 942 113 524 116 460 121 966 129 698
Lønnsutgifter per elev 90 897 95 067 97 849 101 976 108 622
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,4 90,1 91,0 90,9 91,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 742 830 746 1 273 1 113
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 319 1 460 1 403 1 605 1 051
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no