Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 4223
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 106 515 107 942 113 524 116 460 121 966
Lønnsutgifter per elev 89 448 90 897 95 067 97 849 101 976
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,5 87,4 90,1 91,0 90,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 931 742 830 746 1 273
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 386 1 319 1 460 1 403 1 605
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no