Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vennersberg skole
Duevegen 2
2209 KONGSVINGER
Org.nr 974576074
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Vennersberg skole
Kongsvinger kommune 101 272 111 898 117 953 120 290 126 688
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Vennersberg skole
Kongsvinger kommune 83 447 90 475 93 764 93 222 95 905
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Vennersberg skole
Kongsvinger kommune 84,1 84,7 82,9 80,6 77,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Vennersberg skole
Kongsvinger kommune 841 1 026 505 528 678
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Vennersberg skole
Kongsvinger kommune 2 052 2 534 3 319 4 089 4 189
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no