Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Venn Oppvekstsenter - Avd skole
Melbyvegen
7357 SKAUN
Org.nr 874563242
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skaun kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Venn Oppvekstsenter - Avd skole
Skaun kommune 88 913 97 688 104 449 113 826 120 696
Trøndelag fylke
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Venn Oppvekstsenter - Avd skole
Skaun kommune 71 743 77 951 82 523 88 611 93 510
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Venn Oppvekstsenter - Avd skole
Skaun kommune 82,2 85,0 84,3 82,1 81,8
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Venn Oppvekstsenter - Avd skole
Skaun kommune 672 911 924 639 732
Trøndelag fylke
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Venn Oppvekstsenter - Avd skole
Skaun kommune 1 226 1 321 1 165 1 726 1 731
Trøndelag fylke
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no