Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vega kommune
Kommunenr 1815
Alle grunnskoler med adresse i Vega kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 147 225 160 541 192 117 197 112 212 244
Lønnsutgifter per elev 112 300 122 529 148 039 153 819 162 498
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,1 79,7 81,2 80,4 78,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 379 360 752 761 503
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 016 1 971 2 279 2 283 1 911
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no