Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vega kommune
Kommunenr 1815
Alle grunnskoler med adresse i Vega kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 160 541 192 117 197 112 212 244 225 786
Lønnsutgifter per elev 122 529 148 039 153 819 162 498 174 594
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,7 81,2 80,4 78,7 78,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 360 752 761 503 469
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 971 2 279 2 283 1 911 2 241
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no