Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vefsn kommune
Kommunenr 1824
Alle grunnskoler med adresse i Vefsn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 118 319 124 783 129 242 136 097 143 265
Lønnsutgifter per elev 95 870 98 348 101 308 107 013 114 359
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,5 82,4 83,3 81,6 83,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 902 1 020 1 425 1 296 1 592
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 386 2 054 2 431 2 011 2 145
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no