Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vardø kommune
Kommunenr 5404
Alle grunnskoler med adresse i Vardø kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 133 628 155 457 153 088 160 510 169 895
Lønnsutgifter per elev 107 161 117 989 121 296 129 146 137 677
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,8 75,4 81,6 77,5 79,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 412 9 838 1 892 1 114 1 300
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 861 1 888 1 744 1 500 1 319
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no