Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vardø kommune
Kommunenr 5404
Alle grunnskoler med adresse i Vardø kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 128 544 133 628 155 457 153 088 160 510
Lønnsutgifter per elev 101 162 107 161 117 989 121 296 129 146
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,1 74,8 75,4 81,6 77,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 009 1 412 9 838 1 892 1 114
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 992 1 861 1 888 1 744 1 500
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no