Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vardø kommune
Kommunenr 2002
Alle grunnskoler med adresse i Vardø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 122 724 128 544 133 628 155 457 153 088
Lønnsutgifter per elev 98 585 101 162 107 161 117 989 121 296
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,4 72,1 74,8 75,4 81,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 937 1 009 1 412 9 838 1 892
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 761 1 992 1 861 1 888 1 744
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no