Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vanylven kommune
Kommunenr 1511
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 129 898 134 186 134 224 137 020 150 326
Lønnsutgifter per elev 103 931 110 545 109 337 110 480 120 057
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,8 82,4 79,2 80,7 81,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 679 2 294 1 500 975 1 915
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 588 1 595 1 363 1 629 1 801
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no