Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vanylven kommune
Kommunenr 1511
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 134 224 137 020 150 326 165 289 183 709
Lønnsutgifter per elev 109 337 110 480 120 057 132 467 150 161
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,2 80,7 81,5 81,1 84,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 500 975 1 915 1 606 814
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 363 1 629 1 801 1 574 1 578
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no