Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vanylven kommune
Kommunenr 1511
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 134 186 134 224 137 020 150 326 165 289
Lønnsutgifter per elev 110 545 109 337 110 480 120 057 132 467
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,4 79,2 80,7 81,5 81,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 294 1 500 975 1 915 1 606
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 595 1 363 1 629 1 801 1 574
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no