Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vangsnes skule (utgått)
6894 VANGSNES
Org.nr 975299988
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Vik kommune 133 173 141 588 144 739 147 457 148 147
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 123 136 127 862 131 798 137 839 144 644
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Vik kommune 110 158 117 823 120 704 124 671 125 789
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 100 237 103 670 106 964 111 884 117 348
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Vik kommune 84,5 86,4 88,8 90,6 88,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 83,2 84,6 84,8 84,2 84,1
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Vik kommune 1 247 1 368 1 138 668 514
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 974 1 014 1 010 971 1 001
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Vik kommune 2 213 1 749 1 924 1 840 1 809
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 781 1 834 1 902 1 723 1 671
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no