Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vang kommune
Kommunenr 0545
Alle grunnskoler med adresse i Vang kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 176 250 174 322 153 961 168 951 172 912
Lønnsutgifter per elev 136 321 129 631 118 905 114 271 119 267
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,1 78,4 81,7 69,5 69,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 288 2 233 1 146 413 972
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 508 3 657 3 664 2 962 1 862
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no