Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vaksdal kommune
Kommunenr 4628
Alle grunnskoler med adresse i Vaksdal kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 122 813 122 894 121 006 125 876 126 073
Lønnsutgifter per elev 104 042 103 790 101 008 106 020 107 523
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,6 86,3 85,8 89,8 87,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 625 328 614 793 1 468
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 049 1 489 1 618 1 757 1 534
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no