Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Værøy kommune
Kommunenr 1857
Alle grunnskoler med adresse i Værøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 140 659 140 912 156 625 180 662 226 022
Lønnsutgifter per elev 108 032 118 147 130 091 145 235 174 825
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,8 85,4 88,5 84,5 81,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 541 971 1 170 830 2 918
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 805 1 820 2 125 3 815 3 329
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no