Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Værøy kommune
Kommunenr 1857
Alle grunnskoler med adresse i Værøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 134 966 140 659 140 912 156 625 180 662
Lønnsutgifter per elev 102 026 108 032 118 147 130 091 145 235
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,1 77,8 85,4 88,5 84,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 667 541 971 1 170 830
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 652 1 805 1 820 2 125 3 815
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no