Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vadsø kommune
Kommunenr 5405
Alle grunnskoler med adresse i Vadsø kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 112 091 123 818 131 408 138 011 147 840
Lønnsutgifter per elev 91 957 94 485 99 802 105 092 111 661
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,8 83,9 83,4 81,1 82,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 603 1 140 1 486 1 589 1 726
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 724 2 593 3 692 2 841 3 565
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no