Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vadsø kommune
Kommunenr 5405
Alle grunnskoler med adresse i Vadsø kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 109 383 112 091 123 818 131 408 138 011
Lønnsutgifter per elev 93 666 91 957 94 485 99 802 105 092
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 92,6 88,8 83,9 83,4 81,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 154 603 1 140 1 486 1 589
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 845 1 724 2 593 3 692 2 841
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no