Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Våler kommune
Kommunenr 3419
Alle grunnskoler med adresse i Våler kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 134 019 150 730 156 781 153 946 144 534
Lønnsutgifter per elev 107 038 119 134 125 454 123 235 115 878
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,1 82,8 81,9 80,8 81,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 216 632 346 221 391
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 394 2 086 1 994 1 259 1 142
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no