Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Våler kommune
Kommunenr 0426
Alle grunnskoler med adresse i Våler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 130 131 134 019 150 730 156 781 153 946
Lønnsutgifter per elev 103 436 107 038 119 134 125 454 123 235
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,7 81,1 82,8 81,9 80,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 479 216 632 346 221
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 247 2 394 2 086 1 994 1 259
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no