Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vålbyen skole
Skolevegen 15
2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 975273229
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Våler kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Vålbyen skole
Våler kommune 130 131 134 019 150 730 156 781 153 946
Innlandet fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Vålbyen skole
Våler kommune 103 436 107 038 119 134 125 454 123 235
Innlandet fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Vålbyen skole
Våler kommune 77,7 81,1 82,8 81,9 80,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Vålbyen skole
Våler kommune 479 216 632 346 221
Innlandet fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Vålbyen skole
Våler kommune 2 247 2 394 2 086 1 994 1 259
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no