Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vålbyen skole
Skolevegen 15
2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 975273229
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Våler kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Vålbyen skole
Våler kommune 134 019 150 730 156 781 153 946 144 534
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Vålbyen skole
Våler kommune 107 038 119 134 125 454 123 235 115 878
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Vålbyen skole
Våler kommune 81,1 82,8 81,9 80,8 81,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Vålbyen skole
Våler kommune 216 632 346 221 391
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Vålbyen skole
Våler kommune 2 394 2 086 1 994 1 259 1 142
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no