Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vågstranda skule
Vågstranda
6387 VÅGSTRANDA
Org.nr 974747871
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rauma kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Vågstranda skule
Rauma kommune 119 174 121 370 120 636 116 913 119 225
Møre og Romsdal fylke 103 687 107 249 110 038 113 690 119 399
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Vågstranda skule
Rauma kommune 95 326 96 577 95 556 95 294 96 107
Møre og Romsdal fylke 83 547 86 520 88 501 91 188 95 443
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Vågstranda skule
Rauma kommune 83,8 83,5 83,7 87,2 86,6
Møre og Romsdal fylke 82,1 82,5 82,3 83,3 83,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Vågstranda skule
Rauma kommune 540 392 191 667 1 349
Møre og Romsdal fylke 723 770 773 1 081 1 194
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Vågstranda skule
Rauma kommune 2 510 2 890 2 217 2 160 2 661
Møre og Romsdal fylke 1 457 1 546 1 492 1 583 1 553
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no