Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vågsøy kommune
Kommunenr 1439
Alle grunnskoler med adresse i Vågsøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 112 088 113 687 122 578 127 007 138 435
Lønnsutgifter per elev 90 462 92 438 98 351 104 370 106 752
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,0 77,6 78,7 82,2 75,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 561 802 942 598 1 195
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 740 1 468 1 709 1 742 1 656
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no