Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vågan kommune
Kommunenr 1865
Alle grunnskoler med adresse i Vågan kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 116 016 107 151 116 059 131 791 147 149
Lønnsutgifter per elev 93 985 95 376 102 213 110 439 119 128
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 91,0 91,1 87,2 85,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 517 369 438 556 323
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 358 1 410 1 965 1 797 1 886
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no