Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vågan kommune
Kommunenr 1865
Alle grunnskoler med adresse i Vågan kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 107 151 116 059 131 791 147 149 149 545
Lønnsutgifter per elev 95 376 102 213 110 439 119 128 124 011
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,0 91,1 87,2 85,6 87,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 369 438 556 323 848
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 410 1 965 1 797 1 886 1 823
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no