Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vågan kommune
Kommunenr 1865
Alle grunnskoler med adresse i Vågan kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 108 318 116 016 107 151 116 059 131 791
Lønnsutgifter per elev 89 836 93 985 95 376 102 213 110 439
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 83,4 91,0 91,1 87,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 253 517 369 438 556
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 334 1 358 1 410 1 965 1 797
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no